Menu

Menu

NyhederKalenderBillum FriskoleBillum InfoForeningerOvernatningUdviklingsplanErhvervFlyt til BillumKontakt

Udvilkingsplan

Billums Fremtid

Her kan du læse mere om Billums udviklingsplan.

Udviklingsplanen er i høring. Kom med ideer og forslag indtil den 22. januar 2018.

Se mere her:

http://www.vardekommune.dk/content/billum-udviklingsplan

På en workshop den 28. september 2017 blev der arbejdet med 18 emner, som bliver en del af Billums Udviklingsplan. Emnerne, med tovholdere er listet herunder.

Der er 4 indsatsområder Vi bor i naturen, Vi har altid boet i naturen, Vi vokser i naturen og Vi er i naturen

 

Indsatsområde Emne Tovholder
Vi bor i naturen  Boliger på toppen af Ho Bugt  Walther Sørensen: Mail
  Smag på Ho Bugt Lone Hansen: Mail
  Billum Bybus  
  Mobil i Billum Søren Helms Mail
  Dynamisk erhvervsudvikling i Billum  Kim Tobiasen: Mail
     
Vi har altid boet i naturen Trelleborg i Billum Jørgen Hansen: Mail
  Billum Havn Carsten Aagaard Nielsen Mail
  Billums historie igennem 500 år Walther Sørensen Mail
  Kunst i rundkørslen Agnete Brinch Mail
     
Vi vokser i naturen Genbrugsguld Jette Tarbensen Mail
  Børn og dyr i naturen Camilla Karlsson: Mail
  Billum Hallen Mai-Britt Haubro: Mail
  Midtpunktet Mai-Britt Haubro: Mail
  Billum fribørnehave Camilla Karlsson: Mail
     
Vi er i naturen NaturPerlen i Kjelst Stina T. Andresen: Mail
  Kirkeskoven Irene Kjær Mail
  Spor i landskabet Lone Hansen: Mail
  Billum blomstrer Gyda Kirkegaard: Mail