Menu

Menu

NyhederKalenderBillum FriskoleBillum InfoForeningerOvernatningUdviklingsplanErhvervBillum BørnebyFlyt til BillumKontakt

Udvilkingsplan

Billums Fremtid

Her kan du fremover læse mere om Billums udviklingsplan. På en workshop d. 28/9-2017 blev der arbejdet med 18 emner, som bliver en del af Billums Udviklingsplan. Emnerne, med tovholdere er listet herunder. Projekterne bliver beskrevet indtil den 16. oktober, hvor der er frist for indsendelse til Varde Kommune. Beskrivelserne bliver lagt op her, når de er klar.

 Der er 4 indsatsområder Vi bor i naturen, Vi har altid boet i naturen, Vi vokser i naturen og Vi er i naturen

 

 

Indsatsområde      Vi bor i naturen:

                            Boliger på toppen af Ho Bugt; tovholder Walther Sørensen: Walther@walthers.dk

                           Smag på Ho Bugt; tovholder Lone Hansen: lonehansen@hansen.mail.dk

                           Billum Bybus

                           Mobil i Billum; tovholder Søren Helms sh@helmsit.dk

                           Dynamisk erhvervsudvikling i Billum: tovholder Kim Tobiasen: kit@sparkron.dk

 

Indsatsområde      Vi har altid boet i Naturen:

                            Trelleborg i Billum;  tovholder Jørgen Hansen: jg@bbsyd.dk

                            Billum Havn; tovholder Carsten Aagaard Nielsen hr.aagaardnielsen@gmail.com

                            Billums historie igennem 500 år; Walther Sørensen Walther@walthers.dk 

                            Kunst i rundkørslen; tovholder Agnete Brinch post@agnetebrinch.dk

 

Indsatsområde       Vi vokser i naturen:

                            Genbrugsguld; tovholder Jette Tarbensen jetsteptarbensen@gmail.com

                            Børn og dyr i naturen; tovholder Camilla Karlsson mail: c.karlssen@icloud.com

                            Billum Hallen;  tovholder Mai-Britt Haubro: maihau01@hotmail.com

                            Midtpunktet;  tovholder Mai-Britt Haubro: maihau01@hotmail.com

                            Billum fribørnehave;  tovholder Camilla Karlsson mail: c.karlssen@icloud.com

    

Indsatsområde     Vi er i naturen:

                           NaturPerlen I Kjelst; tovholder Stina T. Andresen: stinatroldtoft@gmail.com

                           Kirkeskoven; tovholder Kjær kjaer@bbsyd.dk

                           Spor i landskabet; tovholder Lone Hansen: lonehansen@hansen.mail.dk

                           Billum blomstrer ; tovholder Gyda Kirkegaard: gkb2110@gmail.com