Menu

Menu

NyhederKalenderBillum FriskoleBillum InfoForeningerOvernatningUdviklingsplanErhvervFlyt til BillumKontakt
Billum
Foto:

Generalforsamling i Billum Forsamlingshus

Der afholdes generalforsamling i forsamlingshuset d. 26. januar

Billum Forsamlingshus afholder generalforsamling torsdag den 26. januar kl 19:30

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referant og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt


Forslag skal være Formanden Connie Maigaard skriftlig i hænde senest 7 dage før.

Alle er velkomne, uanset om man ønsker at stille op til den plads, der bliver ledig i bestyrelsen eller som suppleant, eller blot er interesseret i forsamlingshuset og bestyrelsens arbejde.

MVH Bestyrelsen

mandag 9 jan 2017 - Kathrine Møller