Menu

Menu

NyhederKalenderBillum FriskoleBillum InfoForeningerOvernatningUdviklingsplanErhvervFlyt til BillumKontakt
Billum
Foto:

Generalforsamling i Billum Børnebys Støtteforening

- sæt et stort kryds

Torsdag d. 16. marts 2017 kl. 19.30 i Cafeteriet i Billum Hallen

Efter at det nu er afklaret, at Billum Skole og Børnehave skal lukke senest i 2018, og eftersom det samtidig lokalt er besluttet, at vi går efter at få etableret en friskole i 2017 og en privat drevet børnehave i 2018, er Billum Børnebys Støtteforening trukket i arbejdstøjet.

Foreningens formål er at støtte de lokale udvalg/repræsentanter, der arbejder for at bevare Billum Børneby som en velfungerende enhed bestående af Skole, SFO, Børnehave, Dagpleje samt Hal. Foreningen skal endvidere forsøge at være bindeled mellem Billum Børneby og resten af Billum Sogn.

Da vi står over for nye spændende udfordringer, har vi valgt at lade hele bestyrelsen gå på valg. Vi foreslår samtidig, at bestyrelsen udvides med 2 personer til i alt 7 personer.

Vi har brug for alle, der kan og vil gøre en indsats for hele Billum og for Billum Børneby. Du behøver ikke have børn eller børnebørn i skolen. Du skal blot have interesse i at bevare en velfungerende Børneby i Billum, og hvem har ikke det???

 

Dagsorden jævnfør vedtægterne.

 Evt. Forslag skal være os i hænde senest tirsdag d. 14. marts.

 

Vi håber at se dig til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Billum Børnebys Støtteforening

onsdag 8 mar 2017 - Stina Troldtoft