Menu

Menu

NyhederKalenderBillum FriskoleBillum InfoForeningerOvernatningUdviklingsplanErhvervFlyt til BillumKontakt
Billum
Foto:

Billum i udvikling

Nyt fra Billum Børnebys Støtteforening.

Efter en veloverstået sommerferie er Støtteforeningen igen trukket i arbejdstøjet, og vi udsender derfor dette sommerbrev for at fortælle, hvad der sker i øjeblikket.

Byfesten
Vi har gjort status efter byfestens aktiviteter, hvor vi havde ansvaret (og indtjeningen) for både tombolaen samt auktionerne torsdag. Vi fik rigtig mange gaver, ligesom der var fundet dygtige slaver. Slaverne blev solgt til gode priser, og gaverne blev enten solgt eller udloddet som gevinster. Vi endte med at få et meget tilfredsstillende overskud på ca. 40.000 kr. på aktiviteterne, og vi vil gerne sige tusind tak til alle, der på den en ene eller anden måde bidrog til det flotte resultat.

Billum Fonden
Vi er godt i gang med indsamling til Billum Fonden, men vi er endnu ikke i mål. Status primo august er, at vi har fået tilsagn om 475.000 kr., men vi skal meget gerne op på et samlet beløb på minimum 600.000 kr. Vi håber derfor på at få flere tilsagn om bidrag. Fristen for tilsagn er sat til mandag d. 20.08.18. Har du som forening, erhvervsdrivende eller privat lyst til at yde et bidrag, så send en mail til kit@sparkron.dk, eller udfyld den seddel, der tidligere er husstandsomdelt og aflever den i Sparekassens postkasse. Beløbet bindes rentefrit i fonden i 5 år, og det samlede beløb anvendes til køb af Friskolens bygninger. Fonden ventes etableret i løbet af september måned, hvorefter indskuddet til Fonden skal indbetales.

Håndelauget
Støtteforeningen koordinerer også hjælp til Friskolen. Vi har lavet "Håndelauget". Ca. 80 frivillige bidrager med alt fra kørsel, kagebagning og SFO-medhjælp til praktiske gøremål inde og ude og rengøring. Sidst vi mødtes dukkede ca. 60 frivillige op, og vi havde en herlig arbejdsdag, hvor skolen fik den helt store opfriskning både inde og ude. Der blev blandt andet ryddet op, malet, gjort rent, lavet udekunst, klippet hæk og fældet træer. En skøn dag der giver energi når man ved fælles hjælp laver små mirakler. Der er altid brug for flere, så hvis du har tid og lyst kan du melde dig til Håndelauget ved Trine Hopp på 27472961 eller trinehopp@hotmail.com. Du bestemmer selv, hvad du gerne vil hjælpe til med og hvor ofte. Nogle bidrager ugentlig, andre en gang om året. Fælles for alle er at man bliver en del af et dejligt fællesskab omkring Billum Friskole, SFO og nu også Billum Fribørnehave.

Billum Hallens Cafeteria
Driften af Billum Hallens Cafeteria drives af en flok frivillige og har hørt under Billum børnebys støtteforening, men kommer i fremtiden til at blive en selvstændig forening. Alt overskud bruges til byens børn og unge – primært Midtpunktet indtil den er lavet. Tusind tak til alle, der har hjulpet os i sidste sæson – vi håber I og nye er klar til den kommende sæson.
Mai-Britt Houbro og Anja S. Pedersen har ansvaret for driften af cafeteriaet. Hvis du gerne vil hjælpe os i cafeteriaet i den kommende sæson, må du gerne kontakte Anja på 61771460.

Billums nye Midtpunkt
Jordstakkene er flyttet og hockeybanen fjernes. Varde Kommune har bevilget 60.000 kr. Tilsagnet er ikke et pengebeløb som vi kan disponere over, men det er givet i kommunale timer samt materiale. I 2018 forventer vi, at arealet bliver planeret, sået til med græs samt at der sker beplantning, hvis vejret tillader det. Vi skal i gang med at søge fonde, så der kan etableres et hyggeligt og aktivt miljø til vores unge mennesker i byen.

Vi ønsker alle en fortsat god sommer. (Gerne med en blanding af byger og sol)
Med venlig hilsen
Billum Børnebys Støtteforening.

Bestyrelsen for Billum Børnebys støtteforening:
Knud Ole Sinkjær-Knudsen, Hornsrevvej 6, knudole@hornsrevvej.dk Tlf.: 24839778
Kim Tobiasen, Dogger Banke 6, kit@sparkron.dk, Tlf.: 23 64 40 91
Aksel Holm, Manøvej 8, aksel@holmbillum.dk Tlf.: 40 19 86 48
Kim Christensen, Stilhofvej 4 , kimchr71@gmail.com, Tlf.: 42 13 25 01
Trine Hopp, Billumgaardevej 40, trinehopp@hotmail.com, Tlf.: ‭27 47 29 61

fredag 10 aug 2018 - Stina Troldtoft