Menu

Menu

NyhederKalenderBillum FriskoleBillum InfoForeningerOvernatningUdviklingsplanErhvervFlyt til BillumKontakt
Billum
Foto:

Generalforsamling for Billum Forsamlingshus

Læs dagsordenen her

Generalforsamling for Billum Forsamlingshus
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og to suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

 

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

 

 

tirsdag 8 jan 2019 - Nelli Arnth