Menu

Menu

NyhederKalenderBillum FriskoleBillum InfoForeningerOvernatningUdviklingsplanErhvervFlyt til BillumKontakt

Foreninger i Billum

Udvalgte foreninger med beskrivelser

Billum Idrætsforening
Billum Idrætsforening

Web: www.billum-if.dk
Billum Idrætsforening

Billum Sogneforening
Billum Sogneforening

Web: www.billum.dk
Billum Sogneforening varetager sognets interesser...

 Billum Erhvervs- og Ejendomsinvest ApS
Billum Erhvervs- og Ejendomsinvest ApS

E-mail: hg@hgholding.dk
Tlf: 2058 3510
Selskabets formål er via opkøb og udlejning af jord og/eller fast ejendom, at støtte projekter og initiativer i Billum Sogn.

Billum BMX
Billum BMX "Gazellerne"

Web: www.billumbmx.dk
Tlf: 6166 3614
Billum seje BMX forening

Billum Børnebys Støtteforening
Billum Børnebys Støtteforening

Støtteforeningen for Billum Børneby

Billum Erhvervsklub
Billum Erhvervsklub

Tlf: 7525 8433
Erhvervsklub i Billum

Billum Husholdningsforening
Billum Husholdningsforening

E-mail: vagnkirs@mail.dk
Tlf: 6174 1417
Foreningens formål er at medvirke til at styrke fællesskabet i sognet ved at arrangere og deltage i aktiviteter af oplysende, kulturel og underholdende karakter.

Billum Jagtforening
Billum Jagtforening

Tlf: 2372 4467
Afdeling af Danmarks Jægerforbund

Billum Kirke
Billum Kirke

Web: www.billumkirke.dk
Vores Kirke i Billum

Billum Klægflækningsforening
Billum Klægflækningsforening

Tlf: 2085 8362
Billum Klægflækningsforening

Billum Lokalhistoriske Arkiv
Billum Lokalhistoriske Arkiv

E-mail: arkiv@billum.dk
Tlf: 3048 6602
Arkivets formål er at indsamle, registrere og formidle, hvad der angår sognet historisk før og nu.

Billum Menighedsråd
Billum Menighedsråd

E-mail: kjaer@bbsyd.dk
Web: www.billumkirke.dk
Tlf: 7525 9092
Menighedsrådet i Billum

Billum Vandværk
Billum Vandværk

Tlf: 2064 9685
Billum vandværk

Brugerrådet
Brugerrådet

Tlf: 7525 8695
Det lokale brugerråd har til formål at planlægge og tilrettelægge den bedst mulige hverdag for områdets brugere inden for en given økonomisk ramme.

Janderup-Billum Husflidsforening
Janderup-Billum Husflidsforening

Foreningen arbejder med træbearbejdning på aftenskolebasis i vinterhalvåret.

Janderup-Billum Pensionistforening
Janderup-Billum Pensionistforening

E-mail: AstaHansen@vip.cybercity.dk
Tlf: 75258695
Formålet er samle pensionisterne til foredrag hyggelig samvær og udflugter om sommeren.

JBS-fodbold
JBS-fodbold

E-mail: glinterne@bbsyd.dk
Web: www.jbs-fodbold.dk
Tlf: 30352265
Janderup Billum Samarbejde, eller JBS som klubben kaldes til daglig

Kirkeligt Samfund
Kirkeligt Samfund

Samfundet arbejder sammen med Varde-Ølgod hovedkreds

Skytteforening Vest
Skytteforening Vest

E-mail: skytte@skytteforeningvest.dk
Web: www.skytteforeningvest.dk
Tlf: 20 11 57 82
Foreningen holder til i kælderen under Blåvandhuk idrætscenter.

Team Vest Håndbold
Team Vest Håndbold

Web: Www.teamvest.dk
Din lokale håndboldklub

Billum Rensdyrlaug
Billum Rensdyrlaug

Web: www.billumrensdyrlaug.dk
Rensdyrene er pt. gået i hi

Ældrerådet i Varde Kommune
Ældrerådet i Varde Kommune

Tlf: 75298212
Ældrerådet skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle borgernes synspunkter og ønsker til politikerne samt have forslag, der vedrører ældreområdet til høring og udtalelse.